Hupe HPW 2

Afriso Hupe HPW 2
Afriso Hupe HPW 2
Datenblatt Hupe HPW 2
Afriso Datenblatt Hupe HPW 2

Ausführungen

Art.-Nr. Merken
Hupe HPW 2 61012

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt Hupe HPW 2 Datenblatt PDF
Afriso Datenblatt Hupe HPW 2
Schalldruckpegel
110 dB(A), Abstand 1 m
Versorgungsspannung
AC 230 V
Nennleistung
22 VA
Schutzart
IP 55 (EN 60529)
Gewicht
1 kg