Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4

 SAL 8800 8810 8820 8830 8840 8850 8860 8870 8880 8890 8900 8910 8920 8930 8940 8950 8960 8970 9000 9010 9020 9030 9040 9050 9060 9070 9080 9090 9100 9110 9120 9130 9140 9150 9160 9170 9200 9210 9220 9230 9240 9250 9260 9270 9280 9290 9300 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370 object_image_47642_de
 SCD 8800 8810 8820 8830 8840 8850 8860 8870 8880 8890 8900 8910 8920 8930 8940 8950 8960 8970 9000 9010 9020 9030 9040 9050 9060 9070 9080 9090 9100 9110 9120 9130 9140 9150 9160 9170 9200 9210 9220 9230 9240 9250 9260 9270 9280 9290 9300 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370 9410 9420 9430 9440 9450 9460 9470 9480 9490 9500 9510 9520 9530 9540 9550 9560 9570 9580 9610 9620 9630 9640 9650 9660 9670 9680 9690 9700 9710 9720 9730 9740 9750 9760 9770 9780 9810 9820 9830 9840 9850 9860 9870 9880 9890 9900 9910 9920 9930 9940 9950 9960 9970 9980 10020 10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130 10140 10150 10160 10170 10180 10190 10220 10230 10240 10250 10260 10270 10280 10290 10300 10310 10320 10330 10340 10350 10360 10370 10380 10390 10420 10430 10440 10450 10460 10470 10480 10490 10500 10510 10520 10530 10540 10550 10560 10570 10580 10590 10630 10640 10650 10660 10670 10680 10690 10700 10710 10720 10730 10740 10750 10760 10770 10780 10790 10800 10830 10840 10850 10860 10870 10880 10890 10900 10910 10920 10930 10940 10950 10960 10970 10980 10990 11000 11030 11040 11050 11060 11070 11080 11090 11100 11110 11120 11130 11140 11150 11160 11170 11180 11190 11200
 ILL 8800 8810 8820 8830 8840 8850 8860 8870 8880 8890 8900 8910 8920 8930 8940 8950 8960 8970 9000 9010 9020 9030 9040 9050 9060 9070 9080 9090 9100 9110 9120 9130 9140 9150 9160 9170 9200 9210 9220 9230 9240 9250 9260 9270 9280 9290 9300 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370
Datenblatt Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4
Afriso Datenblatt Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4

Ausführungen

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP63Ch D402 35004402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP63Ch D402 35005402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP63Ch D402 35006402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP63Ch D402 35007402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP63Ch D402 35008402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP63Ch D402 35009402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP63Ch D402 35010402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP63Ch D402 35011402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP63Ch D402 35012402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP63Ch D402 35016402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP63Ch D402 35017402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP63Ch D402 35018402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP63Ch D402 35019402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP63Ch D402 35020402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP63Ch D402 35021402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP63Ch D402 35022402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP63Ch D402 35023402
63 mm G¼B Radial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP63Ch D402 35024402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP100Ch D402 35104402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP100Ch D402 35105402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP100Ch D402 35106402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP100Ch D402 35107402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP100Ch D402 35108402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP100Ch D402 35109402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP100Ch D402 35110402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP100Ch D402 35111402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP100Ch D402 35112402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP100Ch D402 35116402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP100Ch D402 35117402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP100Ch D402 35118402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP100Ch D402 35119402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP100Ch D402 35120402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP100Ch D402 35121402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP100Ch D402 35122402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP100Ch D402 35123402
100 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP100Ch D402 35124402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP160Ch D402 35154402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP160Ch D402 35155402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP160Ch D402 35156402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP160Ch D402 35157402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP160Ch D402 35158402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP160Ch D402 35159402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP160Ch D402 35160402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP160Ch D402 35161402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP160Ch D402 35162402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP160Ch D402 35166402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP160Ch D402 35167402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP160Ch D402 35168402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP160Ch D402 35169402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP160Ch D402 35170402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP160Ch D402 35171402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP160Ch D402 35172402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP160Ch D402 35173402
160 mm G½B Radial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP160Ch D402 35174402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP63Ch D412 35004412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP63Ch D412 35005412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP63Ch D412 35006412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP63Ch D412 35007412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP63Ch D412 35008412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP63Ch D412 35009412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP63Ch D412 35010412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP63Ch D412 35011412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP63Ch D412 35012412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP63Ch D412 35016412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP63Ch D412 35017412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP63Ch D412 35018412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP63Ch D412 35019412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP63Ch D412 35020412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP63Ch D412 35021412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP63Ch D412 35022412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP63Ch D412 35023412
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP63Ch D412 35024412

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP100Ch D412 35104412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP100Ch D412 35105412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP100Ch D412 35106412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP100Ch D412 35107412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP100Ch D412 35108412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP100Ch D412 35109412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP100Ch D412 35110412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP100Ch D412 35111412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP100Ch D412 35112412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP100Ch D412 35116412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP100Ch D412 35117412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP100Ch D412 35118412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP100Ch D412 35119412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP100Ch D412 35120412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP100Ch D412 35121412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP100Ch D412 35122412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP100Ch D412 35123412
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP100Ch D412 35124412

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP160Ch D412 35154412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP160Ch D412 35155412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP160Ch D412 35156412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP160Ch D412 35157412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP160Ch D412 35158412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP160Ch D412 35159412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP160Ch D412 35160412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP160Ch D412 35161412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP160Ch D412 35162412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP160Ch D412 35166412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP160Ch D412 35167412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP160Ch D412 35168412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP160Ch D412 35169412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP160Ch D412 35170412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP160Ch D412 35171412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP160Ch D412 35172412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP160Ch D412 35173412
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP160Ch D412 35174412

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP63Ch D432 35004432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP63Ch D432 35005432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP63Ch D432 35006432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP63Ch D432 35007432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP63Ch D432 35008432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP63Ch D432 35009432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP63Ch D432 35010432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP63Ch D432 35011432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP63Ch D432 35012432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP63Ch D432 35016432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP63Ch D432 35017432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP63Ch D432 35018432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP63Ch D432 35019432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP63Ch D432 35020432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP63Ch D432 35021432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP63Ch D432 35022432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP63Ch D432 35023432
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP63Ch D432 35024432

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP100Ch D432 35104432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP100Ch D432 35105432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP100Ch D432 35106432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP100Ch D432 35107432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP100Ch D432 35108432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP100Ch D432 35109432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP100Ch D432 35110432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP100Ch D432 35111432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP100Ch D432 35112432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP100Ch D432 35116432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP100Ch D432 35117432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP100Ch D432 35118432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP100Ch D432 35119432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP100Ch D432 35120432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP100Ch D432 35121432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP100Ch D432 35122432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP100Ch D432 35123432
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP100Ch D432 35124432

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP160Ch D432 35154432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP160Ch D432 35155432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP160Ch D432 35156432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP160Ch D432 35157432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP160Ch D432 35158432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP160Ch D432 35159432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP160Ch D432 35160432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP160Ch D432 35161432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP160Ch D432 35162432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP160Ch D432 35166432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP160Ch D432 35167432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP160Ch D432 35168432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP160Ch D432 35169432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP160Ch D432 35170432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP160Ch D432 35171432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP160Ch D432 35172432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP160Ch D432 35173432
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP160Ch D432 35174432

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP63Ch D452 35004452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP63Ch D452 35005452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP63Ch D452 35006452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP63Ch D452 35007452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP63Ch D452 35008452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP63Ch D452 35009452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP63Ch D452 35010452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP63Ch D452 35011452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP63Ch D452 35012452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP63Ch D452 35016452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP63Ch D452 35017452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP63Ch D452 35018452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP63Ch D452 35019452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP63Ch D452 35020452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP63Ch D452 35021452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP63Ch D452 35022452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP63Ch D452 35023452
63 mm G¼B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP63Ch D452 35024452

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP100Ch D452 35104452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP100Ch D452 35105452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP100Ch D452 35106452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP100Ch D452 35107452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP100Ch D452 35108452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP100Ch D452 35109452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP100Ch D452 35110452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP100Ch D452 35111452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP100Ch D452 35112452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP100Ch D452 35116452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP100Ch D452 35117452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP100Ch D452 35118452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP100Ch D452 35119452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP100Ch D452 35120452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP100Ch D452 35121452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP100Ch D452 35122452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP100Ch D452 35123452
100 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP100Ch D452 35124452

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -25/0 mbar KP160Ch D452 35154452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -40/0 mbar KP160Ch D452 35155452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -60/0 mbar KP160Ch D452 35156452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -100/0 mbar KP160Ch D452 35157452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -160/0 mbar KP160Ch D452 35158452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -250/0 mbar KP160Ch D452 35159452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -400/0 mbar KP160Ch D452 35160452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -600/0 mbar KP160Ch D452 35161452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 -1.000/0 mbar KP160Ch D452 35162452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/25 mbar KP160Ch D452 35166452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/40 mbar KP160Ch D452 35167452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/60 mbar KP160Ch D452 35168452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar KP160Ch D452 35169452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar KP160Ch D452 35170452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar KP160Ch D452 35171452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar KP160Ch D452 35172452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/600 mbar KP160Ch D452 35173452
160 mm G½B Axial Edelstahl 304 1,6 0/1.000 mbar KP160Ch D452 35174452

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4 Datenblatt PDF
Afriso Datenblatt Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4
Montage Manometer Betriebsanleitung PDF
Afriso Montage Manometer
Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-Manometer RF...Ex, KP...Ex, PF...Ex Betriebsanleitung PDF
Afriso Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-Manometer RF...Ex, KP...Ex, PF...Ex
Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-, Membranfedermanometer für Differenzdruck Betriebsanleitung PDF
Afriso Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-, Membranfedermanometer für Differenzdruck
Mess- und Regeltechnik für hygienische Prozesse Produktprogramm Industrietechnik PDF
Afriso Mess- und Regeltechnik für hygienische Prozesse
Anfragen-Checkliste Manometer Druckmessgeräte PDF
Afriso Anfragen-Checkliste Manometer
Prüfbescheiningungen Prüfbescheiningungen PDF
Afriso Prüfbescheiningungen
Zifferblätter für Manometer – Teilstrichabstände Druckmessgeräte PDF
Afriso Zifferblätter für Manometer – Teilstrichabstände
ATEX Zertifikat EG-Bescheinigung-Manometer Produkte PDF
Afriso ATEX Zertifikat EG-Bescheinigung-Manometer
STEP 3D Modell KP63CH_D402_350XX402 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP63CH_D402_350XX402
STEP 3D Modell KP100CH_D402_351XX402 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP100CH_D402_351XX402
STEP 3D Modell KP160CH_D402_351XX402 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP160CH_D402_351XX402
STEP 3D Modell KP63CH_D412_350XX412 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP63CH_D412_350XX412
STEP 3D Modell KP100CH_D412_351XX412 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP100CH_D412_351XX412
STEP 3D Modell KP160CH_D412_351XX412 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP160CH_D412_351XX412
STEP 3D Modell KP63CH_D432_350XX432 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP63CH_D432_350XX432
STEP 3D Modell KP100CH_D432_351XX432 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP100CH_D432_351XX432
STEP 3D Modell KP160CH_D432_351XX432 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP160CH_D432_351XX432
STEP 3D Modell KP63CH_D452_350XX452 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP63CH_D452_350XX452
STEP 3D Modell KP100CH_D452_351XX452 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP100CH_D452_351XX452
STEP 3D Modell KP160CH_D452_351XX452 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell KP160CH_D452_351XX452
Typ
D4
Nenngröße
63 – 100 – 160
Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6
Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
Siehe Bestelltabelle
Verwendungsbereich
Ruhende Belastung:
Skalenendwert
Dynamische Belastung:
0,9 x Skalenendwert
Überlastsicherheit:
1,3 x Skalenendwert
Temperatureinsatzbereich
Medium:
Max. 100 °C
Umgebung:
-20/+60 °C
Temperaturverhalten
Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0,6 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0,6 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert
Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Edelstahl 316 Ti/316 L, radial oder axial
Messglied
Kapselfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L
Zeigerwerk
Edelstahl
Nullpunktkorrektur
Frontseitig
Dichtung
FKM (Viton)
Zifferblatt
Aluminium, weiß
Skalierung schwarz
Zeiger
Aluminium, schwarz
Gehäuse
Edelstahl 304
Bajonettring
Edelstahl 304
Sichtscheibe
D402:
Sicherheitsverbundglas
D412:
Sicherheitsverbundglas
D432:
Kunststoff (PMMA)
D452:
Kunststoff (PMMA)

Optionen

  • Befestigungsrand hinten
  • 3-Kantfrontring
  • 3-Lochfrontflansch
  • ATEX-Ausführung
  • Drosselschraube
  • Sonderskalen
  • Andere Prozessanschlüsse
Für Detailansichten, Zusatzinformationen und Maßtabellen bitte auf das jeweilige Bild klicken.
Anschluss radial
Anschluss radial
Afriso
Maße (mm):
NG a b ∅c c1 c2 G h SW
63 10,8 40 5 2 13 G¼B 53 14
100 15,6 49 6 3 20 G½B 86 22
160 17,5 50 6 3 20 G½B 116 22
Anschluss axial
Anschluss axial
Afriso
Maße (mm):
NG b2 ∅c c1 c2 G g SW
63 37 5 2 13 G¼B 60 14
100 49 6 3 20 G½B 81 22
160 50 6 3 20 G½B 84 22
Anschluss axial, 3-Lochfrontflansch
Anschluss axial, 3-Lochfrontflansch
Afriso
Maße (mm):
NG b2 ∅c c1 c2 d1* d2 d3* d4 G g s2 s3 SW
63 37 5 2 13 75 85 3,5 64 G¼B 60 3 2 14
100 49 6 3 20 116 132 4,8 104 G½B 81 4 2 22
160 50 6 3 20 178 196 5,8 164 G½B 82 4 2 22
* Maße für NG 100 nach DIN 16014
Anschluss axial, 3-Kantfrontring mit Bügelbefestigung
Anschluss axial, 3-Kantfrontring mit Bügelbefestigung
Afriso
Maße (mm):
NG b3 ∅c c1 c2 d5 d6 G g1 s4 SW
63 37 5 2 13 68 64 G¼B 60 3 14
100 49 6 3 20 107 101 G½B 81 4 22
160 52 6 3 20 167 161 G½B 84 4,5 22