Kapselfeder-Standardmanometer Typ D2

Ausführungen


Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -25/0 mbar KP63 D201 35004201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -40/0 mbar KP63 D201 35005201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -60/0 mbar KP63 D201 35006201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -100/0 mbar KP63 D201 35007201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -160/0 mbar KP63 D201 35008201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -250/0 mbar KP63 D201 35009201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -400/0 mbar KP63 D201 35010201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -600/0 mbar KP63 D201 35011201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -1.000/0 mbar KP63 D201 35012201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/25 mbar KP63 D201 35016201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/40 mbar KP63 D201 35017201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/60 mbar KP63 D201 35018201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/100 mbar KP63 D201 35019201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/160 mbar KP63 D201 35020201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/250 mbar KP63 D201 35021201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/400 mbar KP63 D201 35022201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/600 mbar KP63 D201 35023201
63 mm G¼B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/1.000 mbar KP63 D201 35024201

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -25/0 mbar KP80 D201 35054201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -40/0 mbar KP80 D201 35055201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -60/0 mbar KP80 D201 35056201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -100/0 mbar KP80 D201 35057201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -160/0 mbar KP80 D201 35058201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -250/0 mbar KP80 D201 35059201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -400/0 mbar KP80 D201 35060201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -600/0 mbar KP80 D201 35061201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -1.000/0 mbar KP80 D201 35062201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/25 mbar KP80 D201 35066201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/40 mbar KP80 D201 35067201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/60 mbar KP80 D201 35068201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/100 mbar KP80 D201 35069201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/160 mbar KP80 D201 35070201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/250 mbar KP80 D201 35071201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/400 mbar KP80 D201 35072201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/600 mbar KP80 D201 35073201
80 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/1.000 mbar KP80 D201 35074201

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -25/0 mbar KP100 D201 35104201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -40/0 mbar KP100 D201 35105201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -60/0 mbar KP100 D201 35106201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -100/0 mbar KP100 D201 35107201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -160/0 mbar KP100 D201 35108201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -250/0 mbar KP100 D201 35109201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -400/0 mbar KP100 D201 35110201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -600/0 mbar KP100 D201 35111201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 -1.000/0 mbar KP100 D201 35112201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/25 mbar KP100 D201 35116201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/40 mbar KP100 D201 35117201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/60 mbar KP100 D201 35118201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/100 mbar KP100 D201 35119201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/160 mbar KP100 D201 35120201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/250 mbar KP100 D201 35121201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/400 mbar KP100 D201 35122201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/600 mbar KP100 D201 35123201
100 mm G½B Radial Stahlblech, schwarz 1,6 0/1.000 mbar KP100 D201 35124201

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -25/0 mbar KP63 D211 35004211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -40/0 mbar KP63 D211 35005211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -60/0 mbar KP63 D211 35006211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -100/0 mbar KP63 D211 35007211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -160/0 mbar KP63 D211 35008211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -250/0 mbar KP63 D211 35009211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -400/0 mbar KP63 D211 35010211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -600/0 mbar KP63 D211 35011211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -1.000/0 mbar KP63 D211 35012211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/25 mbar KP63 D211 35016211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/40 mbar KP63 D211 35017211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/60 mbar KP63 D211 35018211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/100 mbar KP63 D211 35019211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/160 mbar KP63 D211 35020211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/250 mbar KP63 D211 35021211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/400 mbar KP63 D211 35022211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/600 mbar KP63 D211 35023211
63 mm G¼B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/1.000 mbar KP63 D211 35024211

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -25/0 mbar KP100 D211 35104211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -40/0 mbar KP100 D211 35105211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -60/0 mbar KP100 D211 35106211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -100/0 mbar KP100 D211 35107211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -160/0 mbar KP100 D211 35108211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -250/0 mbar KP100 D211 35109211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -400/0 mbar KP100 D211 35110211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -600/0 mbar KP100 D211 35111211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -1.000/0 mbar KP100 D211 35112211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/25 mbar KP100 D211 35116211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/40 mbar KP100 D211 35117211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/60 mbar KP100 D211 35118211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/100 mbar KP100 D211 35119211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/160 mbar KP100 D211 35120211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/250 mbar KP100 D211 35121211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/400 mbar KP100 D211 35122211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/600 mbar KP100 D211 35123211
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/1.000 mbar KP100 D211 35124211

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschluss Ausrichtung Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -25/0 mbar KP100 D221 35104221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -40/0 mbar KP100 D221 35105221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -60/0 mbar KP100 D221 35106221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -100/0 mbar KP100 D221 35107221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -160/0 mbar KP100 D221 35108221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -250/0 mbar KP100 D221 35109221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -400/0 mbar KP100 D221 35110221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -600/0 mbar KP100 D221 35111221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 -1.000/0 mbar KP100 D221 35112221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/25 mbar KP100 D221 35116221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/40 mbar KP100 D221 35117221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/60 mbar KP100 D221 35118221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/100 mbar KP100 D221 35119221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/160 mbar KP100 D221 35120221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/250 mbar KP100 D221 35121221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/400 mbar KP100 D221 35122221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/600 mbar KP100 D221 35123221
100 mm G½B Axial Stahlblech, schwarz 1,6 0/1.000 mbar KP100 D221 35124221

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt Kapselfeder-Standardmanometer Typ D2 Katalogseite PDF
Afriso Datenblatt Kapselfeder-Standardmanometer Typ D2
Montage Manometer Betriebsanleitung PDF
Afriso Montage Manometer
Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-Manometer RF...Ex, KP...Ex, PF...Ex Betriebsanleitung PDF
Afriso Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-Manometer RF...Ex, KP...Ex, PF...Ex
Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-, Membranfedermanometer für Differenzdruck Betriebsanleitung PDF
Afriso Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-, Membranfedermanometer für Differenzdruck
Anfrage Manometer Druckmessgeräte PDF
Afriso Anfrage Manometer
Prüfbescheiningungen PDF
Afriso Prüfbescheiningungen
Zifferblätter für Manometer – Teilstrichabstände Druckmessgeräte PDF
Afriso Zifferblätter für Manometer – Teilstrichabstände