Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh E

AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 VOR 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 object_image_79806_de AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 VOR 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 object_image_79806_de
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 VOR 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 object_image_79806_de
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 VOR 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 VOR 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 VOR 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81650 81660 81670 81680 81700 81710 81720 81730 81750 81760 81770 81780 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81810 81820 81830 81840 81860 81870 81880 81890 81910 81920 81930 81940 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610 81970 81980 81990 82000 82020 82030 82040 82050 82070 82080 82090 82100 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81650 81660 81670 81680 81700 81710 81720 81730 81750 81760 81770 81780 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81810 81820 81830 81840 81860 81870 81880 81890 81910 81920 81930 81940 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610 81970 81980 81990 82000 82020 82030 82040 82050 82070 82080 82090 82100
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81650 81660 81670 81680 81700 81710 81720 81730 81750 81760 81770 81780 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81810 81820 81830 81840 81860 81870 81880 81890 81910 81920 81930 81940 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610 81970 81980 81990 82000 82020 82030 82040 82050 82070 82080 82090 82100
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAR 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAR 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAR 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAR 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAR 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAR 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 RUE 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 RUE 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 RUE 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 VOR 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 object_image_79806_de
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 VOR 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81650 81660 81670 81680 81700 81710 81720 81730 81750 81760 81770 81780 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81810 81820 81830 81840 81860 81870 81880 81890 81910 81920 81930 81940 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610 81970 81980 81990 82000 82020 82030 82040 82050 82070 82080 82090 82100
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAR 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAR 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80980 80990 81000 81010 81030 81040 81050 81060 81080 81090 81100 81110 81120 81140 81150 81160 81170 81200 81210 81220 81230 81250 81260 81270 81280 81300 81310 81320 81330 81340 81360 81370 81380 81390 81420 81430 81440 81450 81470 81480 81490 81500 81520 81530 81540 81550 81560 81580 81590 81600 81610
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 RUE 80550 80560 80570 80580 80600 80610 80620 80630 80650 80660 80670 80680 80700 80710 80720 80730 80760 80770 80780 80790 80810 80820 80830 80840 80860 80870 80880 80890 80910 80920 80930 80940
Datenblatt Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh E
Afriso Datenblatt Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh E

Ausführungen

Gehäuse-⌀ Anschlusslage Anschluss Anzeigebereich Für Schutzrohr mit Schaftlänge L1 Schaftlänge L1 Typ Art.-Nr. Merken
63 mm Radial Glatt -20/+60 °C 63 mm BiTh 63 E D302 66107302
63 mm Radial Glatt -20/+60 °C 100 mm BiTh 63 E D302 66108302
63 mm Radial Glatt -20/+60 °C 150 mm BiTh 63 E D302 66109302
63 mm Radial Glatt -20/+60 °C 200 mm BiTh 63 E D302 66110302
63 mm Radial Glatt 0/60 °C 63 mm BiTh 63 E D302 66132302
63 mm Radial Glatt 0/60 °C 100 mm BiTh 63 E D302 66133302
63 mm Radial Glatt 0/60 °C 150 mm BiTh 63 E D302 66134302
63 mm Radial Glatt 0/60 °C 200 mm BiTh 63 E D302 66135302
63 mm Radial Glatt 0/120 °C 63 mm BiTh 63 E D302 66147302
63 mm Radial Glatt 0/120 °C 100 mm BiTh 63 E D302 66148302
63 mm Radial Glatt 0/120 °C 150 mm BiTh 63 E D302 66149302
63 mm Radial Glatt 0/120 °C 200 mm BiTh 63 E D302 66150302
63 mm Radial Glatt 0/160 °C 63 mm BiTh 63 E D302 66152302
63 mm Radial Glatt 0/160 °C 100 mm BiTh 63 E D302 66153302
63 mm Radial Glatt 0/160 °C 150 mm BiTh 63 E D302 66154302
63 mm Radial Glatt 0/160 °C 200 mm BiTh 63 E D302 66155302
63 mm Axial Glatt -20/+60 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66107312
63 mm Axial Glatt -20/+60 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66108312
63 mm Axial Glatt -20/+60 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66109312
63 mm Axial Glatt -20/+60 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66110312
63 mm Axial Glatt 0/60 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66132312
63 mm Axial Glatt 0/60 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66133312
63 mm Axial Glatt 0/60 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66134312
63 mm Axial Glatt 0/60 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66135312
63 mm Axial Glatt 0/120 °C 45 mm BiTh 63 E D312 66146312
63 mm Axial Glatt 0/120 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66147312
63 mm Axial Glatt 0/120 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66148312
63 mm Axial Glatt 0/120 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66149312
63 mm Axial Glatt 0/120 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66150312
63 mm Axial Glatt 0/160 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66152312
63 mm Axial Glatt 0/160 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66153312
63 mm Axial Glatt 0/160 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66154312
63 mm Axial Glatt 0/160 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66155312
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66132312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66133312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66134312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66135312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66147312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66148312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66149312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66150312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66152312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66153312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66154312AFG4D8
63 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66155312AFG4D8

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschlusslage Anschluss Anzeigebereich Für Schutzrohr mit Schaftlänge L1 Schaftlänge L1 Typ Art.-Nr. Merken
80 mm Axial Glatt -20/+60 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66207312
80 mm Axial Glatt -20/+60 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66208312
80 mm Axial Glatt -20/+60 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66209312
80 mm Axial Glatt -20/+60 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66210312
80 mm Axial Glatt 0/60 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66232312
80 mm Axial Glatt 0/60 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66233312
80 mm Axial Glatt 0/60 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66234312
80 mm Axial Glatt 0/60 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66235312
80 mm Axial Glatt 0/120 °C 45 mm BiTh 80 E D312 66246312
80 mm Axial Glatt 0/120 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66247312
80 mm Axial Glatt 0/120 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66248312
80 mm Axial Glatt 0/120 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66249312
80 mm Axial Glatt 0/120 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66250312
80 mm Axial Glatt 0/160 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66252312
80 mm Axial Glatt 0/160 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66253312
80 mm Axial Glatt 0/160 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66254312
80 mm Axial Glatt 0/160 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66255312
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66232312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66233312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66234312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66235312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66247312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66248312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66249312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66250312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66252312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66253312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66254312AFG4D8
80 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66255312AFG4D8

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Anschlusslage Anschluss Anzeigebereich Für Schutzrohr mit Schaftlänge L1 Schaftlänge L1 Typ Art.-Nr. Merken
100 mm Radial Glatt -20/+60 °C 63 mm BiTh 100 E D302 66307302
100 mm Radial Glatt -20/+60 °C 100 mm BiTh 100 E D302 66308302
100 mm Radial Glatt -20/+60 °C 150 mm BiTh 100 E D302 66309302
100 mm Radial Glatt -20/+60 °C 200 mm BiTh 100 E D302 66310302
100 mm Radial Glatt 0/60 °C 63 mm BiTh 100 E D302 66332302
100 mm Radial Glatt 0/60 °C 100 mm BiTh 100 E D302 66333302
100 mm Radial Glatt 0/60 °C 150 mm BiTh 100 E D302 66334302
100 mm Radial Glatt 0/60 °C 200 mm BiTh 100 E D302 66335302
100 mm Radial Glatt 0/120 °C 63 mm BiTh 100 E D302 66347302
100 mm Radial Glatt 0/120 °C 100 mm BiTh 100 E D302 66348302
100 mm Radial Glatt 0/120 °C 150 mm BiTh 100 E D302 66349302
100 mm Radial Glatt 0/120 °C 200 mm BiTh 100 E D302 66350302
100 mm Radial Glatt 0/160 °C 63 mm BiTh 100 E D302 66352302
100 mm Radial Glatt 0/160 °C 100 mm BiTh 100 E D302 66353302
100 mm Radial Glatt 0/160 °C 150 mm BiTh 100 E D302 66354302
100 mm Radial Glatt 0/160 °C 200 mm BiTh 100 E D302 66355302
100 mm Axial Glatt -20/+60 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66307312
100 mm Axial Glatt -20/+60 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66308312
100 mm Axial Glatt -20/+60 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66309312
100 mm Axial Glatt -20/+60 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66310312
100 mm Axial Glatt 0/60 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66332312
100 mm Axial Glatt 0/60 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66333312
100 mm Axial Glatt 0/60 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66334312
100 mm Axial Glatt 0/60 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66335312
100 mm Axial Glatt 0/120 °C 45 mm BiTh 100 E D312 66346312
100 mm Axial Glatt 0/120 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66347312
100 mm Axial Glatt 0/120 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66348312
100 mm Axial Glatt 0/120 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66349312
100 mm Axial Glatt 0/120 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66350312
100 mm Axial Glatt 0/160 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66352312
100 mm Axial Glatt 0/160 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66353312
100 mm Axial Glatt 0/160 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66354312
100 mm Axial Glatt 0/160 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66355312
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66332312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66333312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66334312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/60 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66335312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66347312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66348312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66349312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/120 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66350312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66352312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66353312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66354312AFG4D8
100 mm Axial Anschlusszapfen, fest G½B 0/160 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66355312AFG4D8

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh E Datenblatt PDF
Afriso Datenblatt Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh E
Anfragen-Checkliste Thermometer Temperaturmessgeräte PDF
Afriso Anfragen-Checkliste Thermometer
Typ
D3
Nenngröße
63 – 80 – 100
Messelement
Bimetallwendel
Genauigkeitsklasse
1 (EN 13190)
Anzeigebereiche °C
-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160
Verwendungsbereich (EN 13190)
Dauerbelastung:
Messbereich
Kurzzeitig:
Anzeigebereich
Betriebsdruck am Schutzrohr
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Max. 25 bar
Schutzart
IP 43 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Tauchrohr:
Edelstahl 316 L, ∅ 8 mm
Glatt
Anschlusszapfen, fest G½B
Anschlusslage
Radial oder axial
Zifferblatt
Aluminium, weiß
Skalierung schwarz
Zeiger
Aluminium, schwarz
Gehäuse
Edelstahl 304
Übersteckring
Edelstahl 304
Sichtscheibe
Instrumentenglas

Optionen

  • Schutzrohr G½B, Edelstahl 316 Ti/316 L
  • Andere Anschlussbauformen
  • Andere Anzeigebereiche
  • Andere Schaftlängen
Für Detailansichten, Zusatzinformationen und Maßtabellen bitte auf das jeweilige Bild klicken.
Anschluss radial, glatt
Anschluss radial, glatt
Afriso
Maße (mm):
NG D a1 b2 l2
63 63 10 34 67
63 63 10 34 67
63 63 10 34 67
100 100 10 36 104
100 100 10 36 104
100 100 10 36 104
100 100 10 36 104
Anschluss axial, glatt
Anschluss axial, glatt
Afriso
Maße (mm):
NG b1 D l2
63 15 63 67
63 15 63 104
63 15 63 154
63 15 63 204
80 15 80 67
80 15 80 104
80 15 80 154
80 15 80 204
100 17 100 67
100 17 100 104
100 17 100 154
100 17 100 204
Anschluss axial, Anschlusszapfen fest
Anschluss axial, Anschlusszapfen fest
Afriso
Maße (mm):
NG D b1 b5 l1 G
63 63 15 27 63 G½B
63 63 15 27 80 G½B
63 63 15 27 100 G½B
80 80 15 28 63 G½B
80 80 15 28 80 G½B
80 80 15 28 100 G½B
100 100 17 29 63 G½B
100 100 17 29 80 G½B
100 100 17 29 100 G½B