Druckmessumformer DMU 02 Industrieausführung

Ausführungen


Typ Anschluss Messbereich Art.-Nr. Merken
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 -1/0 bar 32801
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 -1/+1,5 bar 32802
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 -1/+3 bar 32803
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 -1/+5 bar 32804
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 -1/+9 bar 32805
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 -1/+24 bar 32806
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/600 mbar 32807
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/1 bar 32808
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/1,6 bar 32809
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/2,5 bar 32810
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/4 bar 32811
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/6 bar 32812
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/10 bar 32813
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/16 bar 32814
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/25 bar 32815
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/40 bar 32816
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/60 bar 32817
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/100 bar 32818
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/160 bar 32819
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/250 bar 32820
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/400 bar 32821
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/600 bar 32822
DMU 02 G½B EN 837-1/7.3 0/1.000 bar 32823

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt Druckmessumformer DMU 02 Industrieausführung Katalogseite PDF
Afriso Datenblatt Druckmessumformer DMU 02 Industrieausführung
Druckmessumformer DMU 02 Betriebsanleitung PDF
Afriso Druckmessumformer DMU 02
Druckmessumformer DMU 02...Ex Betriebsanleitung PDF
Afriso Druckmessumformer DMU 02...Ex
Elektronische Druckmesstechnik - Druckmessumformer Serie DMU Produktprogramm Industrietechnik PDF
Afriso Elektronische Druckmesstechnik - Druckmessumformer Serie DMU
Anfrage Druckmessumformer DMU Druckmessgeräte PDF
Afriso Anfrage Druckmessumformer DMU
STEP 3D Modell DMU02_32801-32823 CAD Daten STP Afriso STEP 3D Modell DMU02_32801-32823