Bimetal stainless steel thermometer BiTh E

AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 VOR 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 object_image_79806_en AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 VOR 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 object_image_79806_en
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 VOR 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 object_image_79806_en
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 VOR 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 VOR 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 VOR 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81510 81520 81530 81540 81560 81570 81580 81590 81610 81620 81630 81640 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81670 81680 81690 81700 81720 81730 81740 81750 81770 81780 81790 81800 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470 81830 81840 81850 81860 81880 81890 81900 81910 81930 81940 81950 81960 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81510 81520 81530 81540 81560 81570 81580 81590 81610 81620 81630 81640 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81670 81680 81690 81700 81720 81730 81740 81750 81770 81780 81790 81800 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470 81830 81840 81850 81860 81880 81890 81900 81910 81930 81940 81950 81960
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81510 81520 81530 81540 81560 81570 81580 81590 81610 81620 81630 81640 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81670 81680 81690 81700 81720 81730 81740 81750 81770 81780 81790 81800 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470 81830 81840 81850 81860 81880 81890 81900 81910 81930 81940 81950 81960
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAR 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAR 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAR 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAR 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAR 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAR 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 RUE 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 RUE 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 RUE 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 VOR 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 object_image_79806_en
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 VOR 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81510 81520 81530 81540 81560 81570 81580 81590 81610 81620 81630 81640 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81670 81680 81690 81700 81720 81730 81740 81750 81770 81780 81790 81800 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470 81830 81840 81850 81860 81880 81890 81900 81910 81930 81940 81950 81960
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAL 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 SAR 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAR 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt axial D312 SAL 80840 80850 80860 80870 80890 80900 80910 80920 80940 80950 80960 80970 80980 81000 81010 81020 81030 81060 81070 81080 81090 81110 81120 81130 81140 81160 81170 81180 81190 81200 81220 81230 81240 81250 81280 81290 81300 81310 81330 81340 81350 81360 81380 81390 81400 81410 81420 81440 81450 81460 81470
AFRISO Bimetall-Edelstahlthermometer BiTh63E -20/+60C 63mm glatt radial D302 RUE 80410 80420 80430 80440 80460 80470 80480 80490 80510 80520 80530 80540 80560 80570 80580 80590 80620 80630 80640 80650 80670 80680 80690 80700 80720 80730 80740 80750 80770 80780 80790 80800
Data sheet bimetal stainless steel thermometer BiTh E
Afriso Data sheet bimetal stainless steel thermometer BiTh E

Versions

Housing ⌀ Mounting position Connection Range For thermowell with length L1 Stem length L1 Type Part no. Remember
63 mm Bottom Plain -20/+60 °C 63 mm BiTh 63 E D302 66107302
63 mm Bottom Plain -20/+60 °C 100 mm BiTh 63 E D302 66108302
63 mm Bottom Plain -20/+60 °C 150 mm BiTh 63 E D302 66109302
63 mm Bottom Plain -20/+60 °C 200 mm BiTh 63 E D302 66110302
63 mm Bottom Plain 0/60 °C 63 mm BiTh 63 E D302 66132302
63 mm Bottom Plain 0/60 °C 100 mm BiTh 63 E D302 66133302
63 mm Bottom Plain 0/60 °C 150 mm BiTh 63 E D302 66134302
63 mm Bottom Plain 0/60 °C 200 mm BiTh 63 E D302 66135302
63 mm Bottom Plain 0/120 °C 63 mm BiTh 63 E D302 66147302
63 mm Bottom Plain 0/120 °C 100 mm BiTh 63 E D302 66148302
63 mm Bottom Plain 0/120 °C 150 mm BiTh 63 E D302 66149302
63 mm Bottom Plain 0/120 °C 200 mm BiTh 63 E D302 66150302
63 mm Bottom Plain 0/160 °C 63 mm BiTh 63 E D302 66152302
63 mm Bottom Plain 0/160 °C 100 mm BiTh 63 E D302 66153302
63 mm Bottom Plain 0/160 °C 150 mm BiTh 63 E D302 66154302
63 mm Bottom Plain 0/160 °C 200 mm BiTh 63 E D302 66155302
63 mm Centre back Plain -20/+60 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66107312
63 mm Centre back Plain -20/+60 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66108312
63 mm Centre back Plain -20/+60 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66109312
63 mm Centre back Plain -20/+60 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66110312
63 mm Centre back Plain 0/60 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66132312
63 mm Centre back Plain 0/60 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66133312
63 mm Centre back Plain 0/60 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66134312
63 mm Centre back Plain 0/60 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66135312
63 mm Centre back Plain 0/120 °C 45 mm BiTh 63 E D312 66146312
63 mm Centre back Plain 0/120 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66147312
63 mm Centre back Plain 0/120 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66148312
63 mm Centre back Plain 0/120 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66149312
63 mm Centre back Plain 0/120 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66150312
63 mm Centre back Plain 0/160 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66152312
63 mm Centre back Plain 0/160 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66153312
63 mm Centre back Plain 0/160 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66154312
63 mm Centre back Plain 0/160 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66155312
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66132312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66133312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66134312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66135312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66147312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66148312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66149312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66150312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 63 mm BiTh 63 E D312 66152312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 100 mm BiTh 63 E D312 66153312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 150 mm BiTh 63 E D312 66154312AFG4D8
63 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 200 mm BiTh 63 E D312 66155312AFG4D8

Blue part no. = in-stock items

Housing ⌀ Mounting position Connection Range For thermowell with length L1 Stem length L1 Type Part no. Remember
80 mm Centre back Plain -20/+60 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66207312
80 mm Centre back Plain -20/+60 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66208312
80 mm Centre back Plain -20/+60 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66209312
80 mm Centre back Plain -20/+60 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66210312
80 mm Centre back Plain 0/60 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66232312
80 mm Centre back Plain 0/60 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66233312
80 mm Centre back Plain 0/60 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66234312
80 mm Centre back Plain 0/60 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66235312
80 mm Centre back Plain 0/120 °C 45 mm BiTh 80 E D312 66246312
80 mm Centre back Plain 0/120 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66247312
80 mm Centre back Plain 0/120 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66248312
80 mm Centre back Plain 0/120 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66249312
80 mm Centre back Plain 0/120 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66250312
80 mm Centre back Plain 0/160 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66252312
80 mm Centre back Plain 0/160 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66253312
80 mm Centre back Plain 0/160 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66254312
80 mm Centre back Plain 0/160 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66255312
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66232312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66233312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66234312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66235312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66247312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66248312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66249312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66250312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 63 mm BiTh 80 E D312 66252312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 100 mm BiTh 80 E D312 66253312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 150 mm BiTh 80 E D312 66254312AFG4D8
80 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 200 mm BiTh 80 E D312 66255312AFG4D8

Blue part no. = in-stock items

Housing ⌀ Mounting position Connection Range For thermowell with length L1 Stem length L1 Type Part no. Remember
100 mm Bottom Plain -20/+60 °C 63 mm BiTh 100 E D302 66307302
100 mm Bottom Plain -20/+60 °C 100 mm BiTh 100 E D302 66308302
100 mm Bottom Plain -20/+60 °C 150 mm BiTh 100 E D302 66309302
100 mm Bottom Plain -20/+60 °C 200 mm BiTh 100 E D302 66310302
100 mm Bottom Plain 0/60 °C 63 mm BiTh 100 E D302 66332302
100 mm Bottom Plain 0/60 °C 100 mm BiTh 100 E D302 66333302
100 mm Bottom Plain 0/60 °C 150 mm BiTh 100 E D302 66334302
100 mm Bottom Plain 0/60 °C 200 mm BiTh 100 E D302 66335302
100 mm Bottom Plain 0/120 °C 63 mm BiTh 100 E D302 66347302
100 mm Bottom Plain 0/120 °C 100 mm BiTh 100 E D302 66348302
100 mm Bottom Plain 0/120 °C 150 mm BiTh 100 E D302 66349302
100 mm Bottom Plain 0/120 °C 200 mm BiTh 100 E D302 66350302
100 mm Bottom Plain 0/160 °C 63 mm BiTh 100 E D302 66352302
100 mm Bottom Plain 0/160 °C 100 mm BiTh 100 E D302 66353302
100 mm Bottom Plain 0/160 °C 150 mm BiTh 100 E D302 66354302
100 mm Bottom Plain 0/160 °C 200 mm BiTh 100 E D302 66355302
100 mm Centre back Plain -20/+60 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66307312
100 mm Centre back Plain -20/+60 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66308312
100 mm Centre back Plain -20/+60 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66309312
100 mm Centre back Plain -20/+60 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66310312
100 mm Centre back Plain 0/60 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66332312
100 mm Centre back Plain 0/60 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66333312
100 mm Centre back Plain 0/60 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66334312
100 mm Centre back Plain 0/60 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66335312
100 mm Centre back Plain 0/120 °C 45 mm BiTh 100 E D312 66346312
100 mm Centre back Plain 0/120 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66347312
100 mm Centre back Plain 0/120 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66348312
100 mm Centre back Plain 0/120 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66349312
100 mm Centre back Plain 0/120 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66350312
100 mm Centre back Plain 0/160 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66352312
100 mm Centre back Plain 0/160 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66353312
100 mm Centre back Plain 0/160 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66354312
100 mm Centre back Plain 0/160 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66355312
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66332312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66333312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66334312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/60 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66335312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66347312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66348312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66349312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/120 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66350312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 63 mm BiTh 100 E D312 66352312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 100 mm BiTh 100 E D312 66353312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 150 mm BiTh 100 E D312 66354312AFG4D8
100 mm Centre back Fixed male connection, fixed G½B 0/160 °C 200 mm BiTh 100 E D312 66355312AFG4D8

Blue part no. = in-stock items

Description Format Language Download / Link
Data sheet bimetal stainless steel thermometer BiTh E Data sheet PDF
Afriso Data sheet bimetal stainless steel thermometer BiTh E
Type
D3
Nominal size
63 – 80 – 100
Measuring element
Bimetal helix
Accuracy class
1 (EN 13190)
Ranges °C
-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160
Application area (EN 13190)
Continuous load:
Measuring range
Short-term:
Range
Operating pressure at thermowell
(not included in scope of delivery)
Max. 25 bar
Degree of protection
IP 43 (EN 60529)

Standard design

Connection
Stem:
Stainless steel 316 L, ∅ 8 mm
Plain
fixed male connection, fixed G½B
Mounting position
Bottom or centre back
Dial
Aluminium, white
Scaling black
Pointer
Aluminium, black
Housing
Stainless steel 304
Push on bezel
Stainless steel 304
Window
Instrument glass

Options

  • Thermowell G½B, stainless steel 316 Ti/316 L
  • Other connection designs
  • Other ranges
  • Other stem lengths
Click the corresponding image for detail views, additional information and dimension tables.
bottom connection, plain
bottom connection, plain
Afriso
Dimensions (mm):
NG D a1 b2 l2
63 63 10 34 67
63 63 10 34 67
63 63 10 34 67
100 100 10 36 104
100 100 10 36 104
100 100 10 36 104
100 100 10 36 104
centre back connection, plain
centre back connection, plain
Afriso
Dimensions (mm):
NG b1 D l2
63 15 63 67
63 15 63 104
63 15 63 154
63 15 63 204
80 15 80 67
80 15 80 104
80 15 80 154
80 15 80 204
100 17 100 67
100 17 100 104
100 17 100 154
100 17 100 204
centre back connection, fixed male connection
centre back connection, fixed male connection
Afriso
Dimensions (mm):
NG D b1 b5 l1 G
63 63 15 27 63 G½B
63 63 15 27 80 G½B
63 63 15 27 100 G½B
80 80 15 28 63 G½B
80 80 15 28 80 G½B
80 80 15 28 100 G½B
100 100 17 29 63 G½B
100 100 17 29 80 G½B
100 100 17 29 100 G½B